Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej AGROPOL s.c Gudyka Wiesław i Krystyna
agropoldynow.pl

1. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez AGROPOL s.c Gudyka Wiesław i Krystyna. z siedzibą w Dynowie przy ul. Mickiewicza 1, 36-065 Dynów. Numer NIP: 795-18-50-902, REGON 650238882 tel. (16) 6521623, agropoldynow.pl prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.agropoldynow.pl.
 • Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej AGROPOL.
 • Zamówienia można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
 • Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej, dostęp do publicznej sieci Internet oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym agropoldynow.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
 • Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 • W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie działalności sklepu internetowego

2. Dane Klienta

 • Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.
 • AGROPOL nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 • AGROPOL zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.



3. Polityka ochrony prywatności

 • Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
 • Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i dba o bezpieczeństwo tych danych. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
 • AGROPOL może , na podstawie art.13 ustawy o ochronie danych osobowych powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów innym podmiotom.

4. Przedmiot działalności

 • Przedmiotem działalności sklepu internetowego agropoldynow.pl jest sprzedaż towarów z branży zmechanizowanego sprzętu ogrodniczego
 • Mimo dołożenia wszelkich starań co do opisu towaru, podania jego parametrów i zdjęć mogą wystąpić nieznaczne różnice między prezentacją internetową a parametrami i wyglądem oryginału. Różnice te wynikają z powodów technicznych i nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed podjęciem decyzji należy skontaktować się ze AGROPOL.

5. Zakupy

 • Zamówienie w sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.agropoldynow.pl
 • Dodanie produktu do „koszyka” przez Klienta oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam realizację oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna). Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez AGROPOL do realizacji. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest informacja wysłana na e-mail Kupującego.
 • Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do momentu otrzymania informacji że towar został wysłany.
 • Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego nie odrzuci zamówienia. Dostępność towaru w agropoldynow.pl widoczna jest w momencie dokonania zakupu, a jego dostępność powoduje natychmiastowe zlecenie wysyłki towaru od dostawcy do klienta. Za towar do sprzedaży uważa się tylko towar który opisany jest jako dostępny w momencie zakupu.
 • Zapłata za dany towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy AGROPOL 87 9093 0007 2001 0000 0404 0001 lub za pomocą pobrania przez kuriera (płatność gotówką przy odbiorze). Wpłata na rachunek bankowy powinna być dokonana w ciągu 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży. Istnieje także możliwość zamówienia towaru i zapłaty za niego bezpośrednio w siedzibach firmy AGROPOL.
 • ZA POBRANIEM - w wypadku wysyłki spedycją należy zapłacić za towar w momencie odbioru przesyłki, usługa dotyczy tylko zamówień do kwoty 3000zł brutto
 • CA RATY
 • Pracownik AGROPOL informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

6. Ceny

 • Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 • Na każdy sprzedany towar, na żądanie klienta wystawiamy faktury VAT.
 • Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy jest naliczany automatycznie do każdego zamówienia oddzielnie i będzie on widoczny przed ostatecznym potwierdzeniem.
 • Raty Santander Consumer Finanse

Obsługę systemu ratalnego zapewnia B.Z. WBK S.A. w postaci systemu Santander
Consumer Finanse .
Czas realizacji jest zależny od systemu Santander Consumer Finanse.
Zamówienie na które udzielono kredytu jest wysyłane dopiero po zaksięgowaniu środków przekazanych przez system Santander Consumer Finanse w ramach udzielonego kredytu

7. Dostawa

 • Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej.
 • Koszty dostawy pokrywa Klient.
 • Koszt przesyłki w zależności od wagi towaru wynosi:

Przy przedpłacie na konto:
do 30 kg – 25zł
Za pobraniem (płatność u kuriera):
do 30 kg - 30 zł
Przy zamówieniu powyżej 700 zł dostawa GRATIS

 • Termin realizacji złożonych zamówień do godz. 16.00 dnia roboczego to następny dzień roboczy w przypadku pobrania kwoty przez kuriera lub następny dzień roboczy po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym AGROPOL. W szczególnych przypadkach termin realizacji dostawy może przedłużyć się do kilku dni roboczych.
 • Przeniesienie własności towaru na Klienta następuje w momencie odbioru.
 • Istnieją różne możliwości odbioru towaru.
 • Odbiór osobisty w siedzibach firmy AGROPOL, oraz wysyłka towaru pod wskazany adres. Wszystkie te możliwości Klient sam wybiera w formularzu zamówień w momencie składania zamówienia na stronie www.agropoldynow.pl
 • Odbiór przesyłki wysłanej kurierem musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, pod kątem jej kompletności i ewentualnych uszkodzeń w obecności Kuriera. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
 • Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony, należy w obecności kuriera/doręczyciela spisać protokół. Do odsyłanego uszkodzonego towaru klient winien dołączyć kopię protokołu spisanego w obecności kuriera/doręczyciela. Czynności te są warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

8. Gwarancja/Reklamacja

 • Na zakupiony towar przysługuje gwarancja jeżeli jest dołączona do produktu. Okres i rodzaj gwarancji podany jest przy konkretnym produkcie znajdującym się na stronie sklepu AGROPOL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
 • Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie w okresie obowiązywania gwarancji danego produktu.
 • Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
 • Jeżeli do towaru dołączona jest gwarancja, Klient może kierować swoje żądania zgodnie z treścią udzielonej gwarancji i odpowiednio do niej.
 • Reklamacje dotyczących umów sprzedaży Klient może składać w każdym czasie obowiązywania gwarancji, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
 • Reklamacja musi zawierać imię , nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Klienta.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez AGROPOL. O decyzji Sprzedawcy klient zostanie poinformowany pisemnie bądź elektronicznie na adres podany w oświadczeniu zawierającym reklamację.

9. Zasady zwrotu towaru

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zakupionego towaru. Formularz odstąpienia od umowy w załączniku nr 1. Można go przesłać drogą elektroniczną lub na adres: 

AGROPOL s.c Gudyka Wiesław i Krystyna

36-065 Dynów, ul. Krzywa 5

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a Konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru przez Nabywcę powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, do zachowania terminu  wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.Zwracany towar powinien być kompletny, ze wszystkimi dodatkami, instrukcjami i dokumentami, które otrzymał  Nabywca w wyniku realizacji zamówienia. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
 • Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.
 • Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji (nie może być używany), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Do przesyłki muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z którymi sprzęt został dostarczony do klienta oraz oświadczenie klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i formie rozliczenia.
 • Gwarantujemy zwrot wartości produktu wraz z kosztami dostawy (jeżeli Nabywca wybrał najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, w przypadku wyboru innego sposobu dostarczenia dodatkowe koszty nie będą zwracane) w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia konsumenta od odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył konsument chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Koszty zwrotu produktów (czyli koszty odesłania produktu do Sprzedawcy) ponosi Konsument.

10. Postanowienia końcowe

 • Wszystkie wymienione w ofercie handlowej sklepu internetowego produkty i ich nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Wszelkie informacje odnośnie produktów i ich specyfikacja pochodzą z materiałów udostępnionych przez producentów. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w ich specyfikacji i opisie.
 • Różnice wizualne w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor towaru), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego.
 • Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sklep internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 • O zmianie Regulaminu każdy Nabywca zostanie poinformowany z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie przez Sklep na stronie głównej serwisu internetowego informacji o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych.

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

AGROPOL s.c Gudyka Wiesław i Krystyna
36-065 Dynów, ul. Krzywa 5
e-mail: agropoldynow.pl


Ja .................................................................. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy :  .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
numer oferty.........................................................................................................,
Data zawarcia umowy to ......................................, 
data odbioru ........................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.......................................

Waluty

Kontakt z doradcą:

886 660 973, 600 911 855

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl